Čo je cukrovka a aká je správna hladina cukru v krvi?

Ideálna hladina cukru v krvi pre zdravého človeka je od 70-100 mg / dl. Toto rozmedzie hodnôt vyjadruje hladinu cukru v krvi nalačno. Ďalšie rozmedzie hodnôt...

Hladina glukózy v krvi je pre Vaše zdravie kľúčová, takže čítajte pozorne.

 

Hladina cukru v krvi

Ideálna hladina cukru v krvi pre zdravého človeka je od 70-100 mg / dl. Toto rozmedzie hodnôt vyjadruje hladinu cukru v krvi nalačno. Ďalšie rozmedzie hodnôt ktoré definujú zdravotný stav človeka nájdete nižšie kde:

 

Test hladiny cukru v krvi nalačno

 

  • Nízka hladina cukru v krvi znázorňuje hodnotu menšiu ako 70 mg / dl
  • Normálna hladina cukru v krvi znázorňuje hodnotu menšiu ako 100 mg / dl
  • Prediabetes – hladina cukru v krvi je v rozmedzí 100-125 mg / dl
  • Cukrovka – Hladina cukru v krvi je väčšia ako 126 mg / dl

 

Test hladiny glukózy v krvi 2 hodiny po vypití glukózového roztoku

  • Normálna hladina cukru v krvi znázorňuje hodnotu menšiu ako 140 mg / dl
  • Prediabetes – hodnota hladiny cukru v krvi je v rozmedzí 140-199 mg / dl
  • Cukrovka – hodnota hladiny cukru v krvi je väčšia ako 200 mg / dl

 

Test hladiny Hemoglobínu A1C

Pri tomto teste sa zisťuje priemerná hladina cukru v krvi po dobu 3-4 mesiacov. Váš lekár potom podľa tohto testu môže diagnostikovať prediabetes alebo diabetes.

 

  • Normálna hodnota: 5.6% alebo menej
  • Prediabetes: 5.7 až 6.4%
  • cukrovka: 6.5% alebo viac

Čo je diabetes?

Diabetes mellitus je porucha ľudského tela, ktorá je typická vysokou hladinou cukru v krvi, teda stavom, ktorý sa odborne nazýva hyperglykémia. Tento stav je spôsobený neprimeranou sekréciou hormónu regulujúceho glukózu, ktorý sa nazýva inzulín, alebo zlou spoluprácou buniek tela s inzulínom.

Pokiaľ sa v krvi dlhodobo nachádza vysoká hladina cukru (hyperglykémia) alebo naopak nízka hladina cukru (hypoglykémia), znamená to, že telo nedokáže využívať glukózu efektívne, výsledkom čoho je diabetes alebo nazývaný aj cukrovka.

Ak niečo skonzumujete, hlavne jedlá bohaté na sacharidy, tak sa glukóza (ako konečný produkt po strávení) premiestni zo žalúdka do krvného riečiska. Zvýšená hladina glukózy upozorní pankreas na to aby začal vylučovať inzulín ktorý má za úlohu dopraviť glukózu do buniek tela.

Bez inzulínu alebo s rezistenciou na inzulín sa nemá ako glukóza dopraviť do buniek tela čo spôsobí aj to, že využitie aj ďalších živín bude zhoršené čo spôsobí poškodenie orgánov a ostatných častí tela.

Cukrovka je teda ochorenie pri ktorom dochádza buď k nízkej sekrécii inzulínu alebo k rezistencii buniek na inzulín.

 

Čo to pre diabetika znamená?

Pred zodpovedaním tejto otázky je potrebné povedať si niečo o ľudskom tele, najmä o procese produkcie energie.

Každý z nás potrebuje jedlo, ktoré je zdrojom energie. Keď jeme, naše telo si premieňa jedlo na energiu, najmä vo forme glukózy, ktorá je najzákladnejšou formou cukru. Znamená to teda, že čím viac jedla prijmeme, tým vyššia je hladina cukru v našej krvi.

Pre normálnu zdravú osobu tento fakt nepredstavuje žiadny problém, pretože naše telo má vlastný ochranný systém, ktorý umožňuje elimináciu negatívnych účinkov vysokej hladiny cukru v našej krvi.

Táto ochrana je vo forme hormónu, ktorý sa nazýva inzulín, a ktorý je produkovaný v pankrease. Prácou inzulínu je regulácia hladiny cukru v krvi a skladovanie cukru pre využitie v budúcnosti.

Neskôr, keď už telo využilo väčšinu svojej energie, inzulín pracuje na maximum a ostatné hormóny sa pustia do vypúšťania uskladneného cukru. Tento proces napomáha telu udržať si stálu hladinu cukru v krvi, ktorá by mala mať hodnotu od 80 do 120 miligramov cukru na deciliter krvi (mg/dL).

Avšak, u ľudí s cukrovkou je tento proces narušený a krvný obeh je vystavovaný príliš vysokej alebo príliš nízkej hladine cukru. Dôsledkom toho môže byť smrť, kóma, komplikácie s prácou srdca, infarkt, poškodenie obličiek alebo slepota. Kvôli tomu je cukrovka často označovaná ako „tichý zabijak“.

 

Aké typy cukrovky existujú?

 

Diabetes je súhrnný názov pre tri zdokumentované typy cukrovky – typ 1, typ 2, a typ 3. Niektorí vedci a odborníci tiež uvádzajú cukrovku typu 4.

Pre účel tohto článku sa budeme zaoberať iba tromi typmi, avšak ešte predtým než popíšem základné typy cukrovky, tak je dobré vedieť o tom, že cukrovka sa vyvíja postupne a v rannom štádiu cukrovky sa u človeka najprv vyvinie takzvaný prediabetes.

 

Diabetes mellitus 1. typu

 

čo je diabetes 1. typu Diabetes typu 1 je považovaný za autoimúnnu poruchu pri ktorej pankreas produkuje nedostatočné množstvo inzulínu čo vedie k vysokej hladine cukru v krvi.

Tento typ je tiež nazývaný ako detská cukrovka alebo cukrovka závislá na inzulíne (IDDM). Cukrovka typu 1 je typická zníženou alebo chýbajúcou produkciou inzulínu. Je to spôsobené poruchou autoimunitnej reakcie daného človeka, ktorá pôsobí proti produkcii inzulínu v pankrease.

Dôvod, prečo je tomu tak, je záhadou, ktorú sa snažia vedci vyriešiť už dlhé roky. Teórie sú veľmi komplexné a nejasné, pričom zahŕňajú faktory, ako genetika, vírusy, strava a faktory životného prostredia.

Poznámka: Viac o tom, čo spôsobuje vznik všetkých typoch cukrovky sa môžete dočítať v článku o príčinách vzniku cukrovky

Pacienti s cukrovkou typu 1 potrebujú pravidelné dávky inzulínu (v injekčnej forme, pomocou inzulínovej pumpy alebo inou metódou), pretože bez týchto dávok by pravdepodobne neprežili.

Tento druh cukrovky je prítomný u 10% pacientov.

Pri cukrovke 1. typu nezáleží na tom aký vediete životný štýl, či máte nadváhu alebo nie. Cukrovka 1. typu je teda genetické ochorenie, ktoré je zdedené.

V mnohých prípadoch sa objavia prvé príznaky cukrovky 1. typu už v školských rokoch a preto sa tento typ cukrovky nazýva častokrát juvenilná cukrovka.

Pri cukrovke 1. typu je nutné dopĺňať inzulín pomocou inzulínových injekcií, ktoré zabezpečia potrebné množstvo inzulínu pre prepravu glukózy do buniek tela. Liečenie resp. zabezpečenie správneho využitia glukózy je obmedzené predovšetkým na umelom dodávaní inzulínu do tela pomocou injekcií.

 

Diabetes mellitus 2. typu

 

cukrovka 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu sa tiež nazýva ako cukrovka dospelých. Je často spôsobená a spájaná s obezitou a tento typ cukrovky nie je závislý na inzulíne (NIDDM).

Cukrovka typu 2 je výsledkom neschopnosti buniek tela spolupracovať s inzulínom. Ako ochorenie napreduje, produkcia inzulínu v tele sa stále viac znižuje.

Cukrovku typu 2 je častokrát možné vyliečiť znížením telesnej hmotnosti a cvičením. Vtedy je možné dosiahnuť stav, kedy pacient nebude potrebovať dávky inzulínu. Avšak, ako prvotnú liečbu lekári nasadzujú orálne liečivá a/alebo inzulín.

Táto forma cukrovky je najbežnejšou formou a týka sa 90% pacientov s týmto ochorením.  Tak ako pri cukrovke typu 1, i typ 2 má relatívne záhadný postup vzniku a vývoja, avšak mnohé dôkazy potvrdzujú, že dôležitú úlohu tu hrá dedičnosť, telesná hmotnosť a celkový životný štýl.

Diabetes typu 2, ktorý je považovaný za najrozšírenejší typ cukrovky sa prejavuje tým, že sa človeku vylučuje dostatok inzulínu avšak bunky do ktorých sa má glukóza dostať sa stávajú na inzulín rezistentné, takže do buniek sa nedostane dostatok glukózy.

Hladina cukru tým pádom narastá a spôsobuje rovnaké komplikácie ako pri cukrovke 1. typu.

Našťastie môže byť tento druh cukrovky liečený a taktiež vyliečený nízkokalorickou dietou ktorá „reštartuje“ celý systém, vďaka čomu budú bunky znova schopné prijať potrebný inzulín.

Keďže vznik cukrovky 2. typu častokrát súvisí s vašou nadváhou, cukrovka 2. typu narozdiel od cukrovky 1. typu môže byť vyliečená správnou životosprávou a prírodnými liečivami.

Poznámka: Viac o liečbe cukrovky 2. typu a optimalizovaní vysokej glykémie sa môžete dozvedieť v programe Holistickej liečby cukrovky 2. typu

Gestational diabetes

 

gestational-diabetes

Ak sa u ženy vyvinie rezistencia buniek na inzulín počas tehotenstva, tak v taktomto prípade sa jedná o takzvaný gestačný diabetes alebo gestačnú cukrovku. Tento typ cukrovky sa prejavuje rovnako ako u každej inej osoby postihnutou na cukrovku.

Vo väčšine prípadov odznie gestalačný diabetes prirodzene po tom, čo sa narodí dieťa, takže hladina glukózy v krvi a tvorba inzulínu sa zase navrátia do normálu.

Dôsledkom je často abnormálne zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšenie amniotickej tekutiny a vylučovanie plodovej vody v moči (nazývané ako polyhydramnios), žltačka a nízka hladina cukru v krvi po pôrode.

Vo výnimočných prípadoch v dôsledku tejto poruchy niektorým pacientkam zomreli ich plody v maternici.

Placenta, ktorá poskytuje potravu a udržuje dieťa pri živote uvoľňuje hormón, ktorý u tehotnej ženy blokuje produkciu inzulínu, čo môže negatívne ovplyvniť využitie inzulínu a ľahko spôsobiť zlé využitie glukózy na energiu a následne spôsobiť zvýšenú hladinu glukózy v krvi.

Každú tehotnú ženu by mal lekár v priebehu jej tehotenstva na tento druh cukrovky vyšetriť. Takéto vyšetrenie spočíva okrem iného odberom vzorky moču.

Ak sa zistí výskyt glukózy v moči, tak lekár pošle pacienta na odber krvi a ak sa následne zistí z krvi vysoká glykémia, tak je pacientka poslaná k endokrinológovi (lekár so špecializáciou v liečbe diabetikov), ktorý rozhodne o spôsobe liečby až do konca tehotenstva.

Aj keď je gestačný diabetes závažne ochorenie, ktoré postihuje matku aj jej dieťa, nie je dôvod na paniku. Existuje veľké množstvo informácii o liečbe tohto typu diabetu, ktoré nájdete postupne na našej internetovej stránke.

Predovšetkým je dôležité, aby ste si kontrolovali vašu stravu a vykonávali ľahké cvičenia určené pre tehotné ženy.

Existuje 40% pravdepodobnosť, že gestačná cukrovka sa ďalej rozvinie do cukrovky typu 2.

 

Prediabetes

Prediabetes je prechodové štádium medzi normálnym stavom a cukrovkou. Je to stav, pri ktorom sa vo vašej krvi zistia zvýšené hodnoty glukózy, ale nie dostatočne vysoké na to, aby vám bola diagnostikovaná cukrovka. Konkrétne rozmedzie hodnôt ktoré definujú prediabetes nájdete nižšie:

cukrovka graf

% Comments (11)

Volam są Renata a zijem v anglicku mam 51 rokov som v prechode a bolą som u doktora na mensie vysetrenia a po 5 miesiacoch som akurat mala menstruaciu dost silnu no a môj krvny vysledok ukazal že cukor mam 57 ci to je cukrovka? Dakujem no a doktor mi predpisal na to lieky

Dobrý deň, pokiaľ je Vaša glykémia 57mg/dl znamená to, že máte hypoglykémiu, ale nemusí to hneď znamenať, že máte cukrovku. Príčinou môžu byť niektoré lieky resp. ich vedľajšie účinky alebo v prípade, že beriete inzulín, tak príčinou môžu byť jeho príliš veľké dávky a/alebo vynechávanie stravy, či dokonca hladovanie. Niekedy môžu hypoglykémiu spôsobiť aj ochorenia pečene, pankreasu alebo príliš časté pitie alkoholu.

Dakujem za vyjadrenie k mojej otazke.

Dobrý večer,ja by som sa chcela opýtať keď mám cukor 4 po jedle dva hodiny,či to je dobre…dakujem

Dobrý deň, 4 mmol/l po jedle je podozrivo málo, záleží samozrejme aj od typu jedla a či máte cukrovku alebo nie.

Dobrý deň .Chcel by som sa spýtať,či ešte nevyvinuli liek na vyliečenie Dia ! Počul som,že sa nejaký liek testuje v USA,ale ešte nie je dostupný A ktoré prospešné potraviny by pomohli diabetikovi pomôcť zvládať jeho chorobu . Ďakujem

Bc. Viktor Vaněček

Dobrý deň

Lieky na úplné vyliečenie neexistujú, väčšinou fungujú na princípe znižovania produkcie pečeňovej glukózy a môžu zvýšiť inzulínovú citlivosť, ale nevýhodou sú ich vedľajšie účinky. Čo sa týka stravy, tak vám odporúčam prečítať napríklad tieto dva články:
https://akoliecitcukrovku.sk/10-skvelych-potravin-pre-diabetikov/
https://akoliecitcukrovku.sk/diabeticka-dieta-na-pankreas-ako-sa-stravovat-pri-cukrovke/

Dobry den. Uz treti den som si glukomerom nameral hodnoty – 8.1 mmol/L, 8,9mmol/L a vecer az 10.8mmol/L .Chcem sa spytat ci je to uz cukrovka alebo sa netreba este obavat. Alebo nastivit diabeteloga.Nadvahu nemam a takmer vobec sladke nejem. Tlak mam trocha nizky. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň

Môže byť aj nemusí, záleži v aký čas ste si hladinu merali a samozrejme aj čo ste v ten deň jedli. Rozsahy hodnôt pre stanovenie cukrovky sú rôzne v závislosti od toho o aký test sa jedná. Všeobecne, napr. pri náhodnom teste sa cukrovka diagnostikuje vtedy, ak je cukor vyšší ako 11.1 mmol/L. Radil by som navštíviť diabetológa, aby vám spravil nejaké overené testy na hladinu glukózy. K tej obezite ešte, tá môže byť aj “skrytá”. Niektorí ľudia nevyzerajú mať nadváhu, ale kľudne môžu mať zvýšené množstvo tuku v oblasti pečene a pankreasu a v tom prípade aj to môže viesť ku vzniku cukrovky.

Dobrý deň prajem. Prosím kde by som si mohol pozrieť tabulku hodnôt pre starších ľudí. Ďakujem

Dobrý deň

Odporúčané hodnoty glykémie platia všeobecne pre každého, hoci pri starších ľuďoch sa niekedy zvykne cielené rozmedzie glykémie posunúť trochu vyššie z dôvodu, že starší človek má často aj iné ochorenia a berie viac liekov než mladý človek a tieto lieky niekedy majú účinok znižovania cukru v krvi, takže sa skôr cieli na o niečo vyššie hodnoty. Podľa odbornej literatúry to môže byť pri teste A1c o 1,5% vyššie a pri hladine cukru nalačno je to 5 – 12 mmol/l (namiesto 5 – 10mmol/l).

Zanechať komentár