Fructus ligustri lucidi z pohľadu modernej medicíny

Bioaktívne látky v Fructus ligustri lucidi

Chemická kompozícia bylinky Fructus ligustri lucidi

Kyselina oleanolová-ikona

Triterpenoidy

iridoidy-ikona

Iridoidy

salidrozid-ikona

Fenolové glykozidy 

hydroxytyrozol-ikona

Fenoly

Všetky tieto chemické skupiny zlúčenín sa považujú za bioaktívne zložky bylinky Fructus ligustri lucidi, z toho každá skupina obsahuje hneď niekoľko zlúčenín, ktoré majú rôzne farmakologické účinky a to antidiabetické, protinádorové, hepatoprotekčné, imunitne regulujúce, antioxidačné a protizápalové.

Fructus ligustri lucidi patrí medzi často používanú bylinku na posilnenie liečby cukrovky 2. typu a mnohých iných zdravotných komplikácií.

V tomto článku si bližšie povieme o týchto chemických skupinách a ich bio aktívnych látkach, ktoré majú významný vplyv na podporu liečby diabetes mellitus.

Triterpenoidy v bylinke Fructus ligustri lucidi

Kyselina oleanolová a kyselina ursolová patria medzi bio aktívne triterpenoidy obsiahnuté v bylinke Fructus ligustri lucidi so širokou škálou farmakologických vlastností.

Kyselina oleanolová má prostredníctvom komplexných a multifaktoriálnych mechanizmov priaznivé účinky na:

NN
  • Cukrovku
NN
  • Zachováva funkčnosť a prežitie β-buniek pankreasu
NN
  • Inzulínovú citlivosť
NN
  • Metabolický syndróm

Týmto spôsobom chráni organizmus pred komplikáciami cukrovky a spolu s kyselinou ursolovou patria tieto triterpenoidy medzi dôležitú súčasť bylinky Fructus ligustri lucidi.

Kyselina ursolová sa môže považovať za potenciálne terapeutické činidlo pri liečbe diabetickej nefropatie. Výskumy ukázali, že liečba kyselinou ursolovou pri diabetickej nefropatii chránila obličkové bunky, znížila zápalové procesy, zmiernila poškodenie obličkových buniek a môže byť preto možným terapeutickým činidlom proti diabetickej nefropatii.

Obidva triterpenoidy taktiež regulujú hyperglykémiu po jedle vďaka potlačeniu enzýmu α-glukozidázy, čím spomaľujú uvoľňovanie a absorpciu glukózy do krvi.

Iridoidy v bylinke Fructus ligustri lucidi

Niekoľko výskumov uskutočnených pre zistenie účinku iridoidov dokázalo, že znižujú glukotoxicitu spôsobenú vysokou hladinou cukru v krvi vďaka hypoglykemickému účinku a tým zlepšujú aj funkcie obličiek.

To, že sú iridoidy užitočným činidlom na prevenciu a liečbu diabetickej nefropatie, dokázali výsledky výskumov poukazujúce na to, že iridoidy sú účinné pri znižovaní vysokej hladiny sérových proteínov a pri prevencii nadmerného uvoľňovania fibronektínu a laminínu v obličkách. Teda majú vplyv na látky úzko spojené s týmto ochorením.

Ďalší významný výsledok výskumov dokázal, že pri liečbe iridoidmi sa biochemické parametre vyvolané hyperglykémiou priblížili normálnym hodnotám. Antihyperglykemický účinok tejto látky bol porovnateľný s hypoglykemickým liekom nazývaným glibenklamid.

Fenolové glykozidy v bylinke Fructus ligustri lucidi

Pre zistenie antidiabetického účinku týchto látok sa uskutočnilo niekoľko výskumov. Salidrozid obsiahnutý vo Fructus ligustri lucidi patrí medzi fenolové glykozidy u ktorého bola zistená značná antioxidačná aktivita vrátane schopnosti potlačiť nárast hladiny cukru v krvi.

Salidrozid sa podieľa na hypoglykemickom efekte bylinky Fructus ligustri lucidi a potlačuje oxidačný stres, ktorý patrí medzi hlavné problémy u diabetikov.

Mnohé štúdie potvrdili, že oxidačný stres hrá významnú úlohu pri vzniku inzulínovej rezistencie a preto jeho zníženie môže mať priaznivý vplyv na zlepšenie citlivosti buniek na inzulín.

Fenoly v bylinke Fructus ligustri lucidi

Jedným z významných fenolov je hydroxytyrozol obsiahnutý v bylinke Fructus ligustri lucidi a jeho veľkou prednosťou je antihyperglykemický účinok.

Viaceré štúdie naznačujú, že hydroxytyrozol:

NN
  • Znižuje hyperglykémiu
NN
  • Zlepšuje inzulínovú citlivosť
NN
  • Zlepšuje regeneráciu buniek pankreasu

…a znižuje množstvo lipoproteínov s nízkou hustotou, ktoré v organizme zvyknú oxidovať a spôsobovať tak vysokú toxicitu.

Hydroxytyrozol pomáha zachytávať voľné radikály a tým bojovať proti tejto oxidácii a je taktiež možnou nádejou pre liečbu závažnej komplikácie diabetu nazývanej diabetická neuropatia.

Niekoľko  výskumov poskytlo dôkaz na jeho terapeutický potenciál týkajúci sa tohto ochorenia vrátane jeho preventívnych účinkov proti poškodeniu pečene, obličiek a pankreasu, ktoré sú vyvolané hyperglykémiou.

Posilnite organizmus prírodným spôsobom

VYSKÚŠAJTE AJ VY SILU TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Potešte seba alebo svojich blízkych a získajte balenie Fructus ligustri lucidi teraz za akciovú cenu iba 19.90 €

Leave a comment